Notering Geelys mål för Volvo Cars är att låta primärnotera bolaget på Stockholmsbörsen. Men noteringen kan rendera i en "gigantisk bubbla" och skapa stora problem för OMXS30 om ryktena om att endast en mycket liten del av aktierna blir tillgängliga för handel stämmer.  Det säger Joakim Bornold, sparekonom vid Söderberg & Partners, till programledare Joakim Rönning i fredagens Trading Direkt.

Free float, den andel av ett noterat bolags aktier som är tillgängliga för handel, har i riskkapitalbolaget EQT varit mycket låg då grundare och huvudägare fortfarande sitter på en stor del av aktierna i bolaget. Detta antas allmänt av marknaden ha bidragit till EQT:s kraftiga kursuppgång sedan noteringen. Stockholmsbörsen har med anledning av detta sagt att man vill se över hur free float beräknas. Det skulle leda till ”hela havet stormar”, menar Joakim Bornold.

Bland bolagen på Stockholmsbörsen finns EQT bland dem med lägst free float, 25 procent. Allra lägst har lastbilsbolaget Traton med 11 procent. Med låg free float finns en risk för högre volatilitet.

Joakim Bornold ser en särskild risk för en ”EQT-effekt” i samband med noteringen av Volvo Cars, som han räknar med kommer leda till stort intresse bland investerare.

”Det ryktas om att Geely vill sälja 10 procent. Om det skulle stämma så mäktar inte börsen med det. 10 procent är alldeles för lite, efterfrågan kommer att vara oändligt mycket högre. 20 procent kommer inte heller att räcka. Någonstans runt 25 procent måste Volvo Cars upp till, annars finns risk för en bubbeleffekt på Fermenta-nivå.”

Marknadens effektivitet är för svag när free floaten är så pass låg och för få aktier i ett så stort bolag finns att handla för en stor skara investerare, menar sparekonomen.

”Volvo Cars kurs kommer att tryckas upp. Finns det en begränsad mängd aktier samtidigt som det passiva kapitalet är stort, spelar värderingen ingen roll och det kan gå hur högt som helst”, säger Joakim Bornold.

I övriga världen finns regler för free float. I OMXS30 som är flaggskeppindexet i Sverige ges indexvikten av börsvärdet. Men till skillnad från många andra index tar OMXS30 inte hänsyn till free float, så Volvo Cars kan komma in med hela sitt värde och få den vikten, även om bara 10-15 procent av aktierna går att handla över börsen.

”Förut hade man ett riktmärke kring 25 procent av ett skäl, för att undvika denna typ av handel. Det riktmärket har man tyvärr övergivit på senare tid, när man i stället borde ha utvidgat det till 30-40 procent. Det har att göra med att indexförvaltningen är så pass stor i dag att det behövs mer aktier.”

Nu står Nasdaq för ett pest- eller kolera-scenario, säger Joakim Bornold.

”Kommer Volvo Cars in i OMXS30 och vi inte får en förändring i indexet blir det problem. Antingen tvingar vi Geely att släppa fler aktier mot sin vilja, eller så ändrar vi OMXS30 och anpassar det till att ta hänsyn till free float.”

Snittet på Stockholmsbörsen är en free float på cirka 65-70 procent, men det finns redan bolag i OMXS30 som ligger betydligt lägre – bland annat H&M.

”H&M är den stora förloraren vid en sådan förändring, som skulle innebära att över 50 procent av dess vikt skulle plockas bort. Helt plötsligt skulle det finnas ganska många säljare av H&M-aktier om så skulle ske.”

Marknadens ineffektivitet sjunker av att storägare sitter på så stora poster som H&M-familjen Persson, bland annat genom att det blir svårt för blanknings- och terminshandelsfunktioner, enligt Joakim Bornold.

”Det har länge funnits funderingar om att H&M, där familjen Persson köper allt mer aktier, går mot ett läge där det blir svårare att ha dem i indexet. Volvo Cars kan bli en puck så svår att lösa att det tvingas fram en förändring”, säger han.

Samtidigt närmar sig elbilsbolaget Polestar, där Volvo Cars tillsammans med Geely är ägarna, en notering på Nasdaq i USA via ett så kallat SPAC. Där ryktas free floaten bli omkring 6 procent.

Joakim Bornold menar att låg free float helt uppenbart har blivit en komponent i rådgivarnas verktygslåda.

”Det här är ingen nyhet för Geelys rådgivare när det gäller IPO-taktik. Alla räknar med det passiva stödet och vet att efterfrågan finns där, oavsett prislapp. Det gör det väldigt attraktivt att notera stora bolag”, säger sparekonomen i Trading Direkt.