Fonder Trots att Japan är en stor del av världens börser så missar svenskarna denna marknad. Det menar Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

”Svenskarna har idag enligt Fondbolagens förening över 2.731 miljarder placerade i aktiefonder. Trots att Japan är en stor andel av världens börser, cirka 8 procent av världsindex, så missar många av spararna detta”, konstaterar sparekonomen och beskriver hur endast 11 miljarder, 0,4 procent av svenskarnas sparkapital, investeras i Japan.

”Då är sannolikt en stor del av det kapitalet styrt av rådgivare så de flesta som inte har en globalfond missar Japan helt och hållet”, förklarar han.

Valutan ett skydd

Enligt Joakim Bornold finns det flera skäl till att Japan bör ha en plats i sitt sparande, och inte bara för den geografiska spridningen.

”Valutan kan agera skydd vid oroliga tider. Den japanska yenen stärks ofta kraftigt mot kronan i oroliga tider. Japans centralbank har även beslutat att utöka köpen av ETF:er vilket ger ett starkt stöd till börsen”, menar sparekonomen och fortsätter med att poängtera att japanska bolag har starka balansräkningar.

Med det följer manöverutrymme och möjligheter om konjunkturen blir svag. Bornold poängterar även att strukturella förändringar mot mer aktieägarvänlighet pågår, bland annat med avseende på utdelning och aktieåterköp.

Attraktiv diversifiering

När det kommer till japanska fonder lyfter sparekonomen fram en indexfond samt en aktivt förvaltad fond: SPP Aktiefond Japan och JPM Japan Equity.

”SPP Aktiefond Japan är en indexnära fond med målsättningen att efterlikna utvecklingen på den japanska aktiemarknaden. Fonden är intressant baserat på dess attraktiva diversifiering över marknader och sektorer, samt fondens låga avgift”, skriver sparekonomen om indexfonden.

”JPM Japan Equity A (acc) JPY är en aktivt förvaltad fond som under de senaste 5 åren haft en mycket hög riskjusterad avkastning. Man bör komma ihåg att god historik inte ger någon garanti för framtiden men den har goda förutsättningar för fortsatt goda resultat”, förklarar Joakim Bornold.