Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

Aktie Affären där Oscar Properties säljer halva Helix-projektet är positiv då bolaget är i behov av likvider. Försäljningen räddar själva projektet men är inte något som löser koncernens finansiella situation. Det säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Byggnationen av Helix har gått sakta, denna affär räddar projektet”, säger han, angående affären som delgavs på torsdagen. Halva projektet säljs för 100 miljoner kronor till ett samriskbolag bestående av Fast Partner och Slättö.

Sparekonomen tycker att rapporter från andra bostadsutvecklare som redan släppt halvårssiffror pekar mot att bostadsmarknaden bottnat och att en viss ljusning kan skönjas.

”Men ljusningen på bostadsmarknaden hjälper inte riktigt Oscar Properties, då bolaget är i stort behov av finansiering”, säger han med tillägg att finansieringsmarknaden för bolagets del i praktiken helt har torkat ut.

I början av juni ställde Oscar Properties in en planerad extrastämma där tanken var att rösta om konvertering av obligationer och preferensaktier till stamaktier. Bolaget uppgav då att det även arbetade med andra åtgärder avseende kapitalstrukturen. Att det, nära två månader senare, ännu inte kommit några nya rapporter om hur den större planen för att refinansiera Oscar Properties ser ut tycker Joakim Bornold indikerar att ”investerare inte står på kö” för att bidra till att rädda bolaget. Han bedömer att det är därför som besked om utformningen av räddningsaktionen drar ut på tiden.

”Det jobbas nog febrilt åt flera håll för att hitta lösningar. Men då investerare inte verkar stå på kö handlar det nog snarare om att välja mellan vilket skambud som är bäst”, resonerar han.

”Ingen överraskning”

Att Oscar Properties hamnat i nuvarande finansiella situation, medan andra aktörer i sektorn som JM, Besqab och Bonava går bättre, ser sparekonomen inte som någon överraskning med de höga ambitioner som bolaget haft kombinerat med ett relativt riskfyllt finanseringsupplägg jämfört med sektorskollegorna.

Bolaget har starkt förlitat sig till finansiering via preferensaktier och obligationer. Joakim Bornold är fortsatt förvånad till att ägare av obligationer som skulle förfalla i höst gick med på en tvåårig förlängning till 2021 mot bland annat att en amortering om 25 procent, totalt 112,5 miljoner kr, görs före årsskiftet.

Sparekonomen pekar även på att marken till projektet Gasklockan ska tillträdas senare i år. Detta tillträde har uppgivits medföra en köpeskilling runt en halv miljard kr. Joakim Bornold konstaterar att Oscar Properties behöver ha likvider för att täcka sådant som förvärvet av denna mark samt därutöver ha pengar till att delbetala obligationsägarna.

Halverad likviditet på ett kvartal

De likvida medlen uppgick till 56 miljoner kr vid utgången av mars, mot 102 miljoner kr vid årsskiftet.

Vd:n Oscar Engelbert har angivit att bolaget för diskussioner med potentiella samarbetspartners till projektet Gasklockan med cirka 300 bostäder i Ropsten. Via ett dotterbolag har ett förvaltningshus i Nacka Strand sålts för 240 miljoner kronor där medlen bland annat ska användas som delamortering till dotterbolagets obligationslån.

Oscar Properties halvårsrapport väntas den 22 augusti. I rapporten för det första kvartalet angav bolaget att det sålt 20 bostäder sedan årsskiftet medan nettoförändringen mot antalet sålda enheter i bokslutet var -1.

”Bolaget rapporterade sin försäljning på ett tveksamt sätt i det första kvartalet. Att de netto var back i kvartalet var ingen bra signal. Hur försäljningsläget har utvecklats under det andra kvartalet blir väldigt intressant att se. Har varumärket tyngts av allt runtomkring”, resonerar Joakim Bornold.

Fast Partner leder till större intresse

Att Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag Fast Partner, i ett samriskbolag med utvecklaren Slättö, går in som hälftenägare i Helix tror sparekonomen kan leda till ett större intresse bland potentiella bostadsköpare.

För Oscar Properties som koncern bedömer han dock att kapitalstukturarbetet kommer att utmynna i en betydligt mindre aktör med lägre ambitioner än vad det haft historiskt.