”Börja jobba tidigare så får du flera tusen i högre pension”

Publicerad 2016-04-20 15:03

Pensioner Den som börjar jobba tidigare får tusentals kronor mer i pension per månad och det är bättre att förlänga arbetslivet i början än att jobba några år längre i 60-årsåldern. Därför vill Alectas pensionsekonom Eva Adolphson att regeringen tillsätter en ”inträdesåldersutredning” med syftet att få människor att förstå hur pensionen påverkas.

Många vill i dag begränsa arbetstiden mot slutet av arbetslivet. Den som gärna vill sluta arbeta tidigt bör sätta sig noga in i hur ett sådant beslut påverkar pensionens storlek, menar Eva Adolphson.

– Det är bättre att förlänga yrkeslivet genom att börja jobba lite tidigare, säger hon.

Därför bör politikerna tillsätta en ”inträdesåldersutredning” för att motverka att vi arbetar för få år vilket leder till en sämre pension, menar hon. Sverige är bland de länder i världen som har högst inträdesålder till arbetslivet, vilket delvis hänger ihop med att vi svenskar utbildar oss sent och därför också tar examen sent.

Två typfall har konstruerats av Alecta för att visa vad som händer med pensionen om den enskilde börjar jobba tidigare. I båda fallen stiger månadspensionen ordentligt om jobbstarten hade skett fem år tidigare.

Fall 1: Sebastian: Tidigare jobbstart ger 5 000 kr mer i månaden

I första fallet börjar personen döpt till Sebastian att jobba när han är 30 år och får en ingångslön på 26 000 kr.

Hans löneutveckling är större i början av arbetslivet än mot slutet, men som helhet utvecklas lönen bara måttligt och överstiger aldrig gränsen 7,5 inkomstbasbelopp, vilket ger högre inbetalning till tjänstepensionen.

Utöver ett sent inträde på arbetsmarknaden har Sebastian även varit hemma med barn i ett år, jobbat deltid i två år, både halvtid och 75 procent. När han går i pension vid 65 års ålder har han en slutlön på 33 950 kr i dagens penningvärde. Hans månadspension på 17 370 kr motsvarar 51 procent av slutlönen.

Hade Sebastian i stället börjat jobba fem år tidigare hade hans pension varit 5 040 kr högre per månad livet ut och den totala pensionen hade ökat med 29 procent till 22 410 kr vilket motsvarar 60 procent av slutlönen.

Fall 2: Kim: Tidigare jobbstart ger 10 000 kr mer i månaden

I det andra fallet får Kim 29 000 kr i lön när hon börjar jobba som 30-åring. Hennes löneutveckling är bättre än Sebastians och så småningom, vid 38 års ålder, klättrar hon över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är gynnsamt för hennes tjänstepension.

Under ett år jobbar hon deltid, 75 procent, men vid ett par tillfällen får hon en extra stor lönehöjning på 10 procent. Det sker när hon är 41 år och 52 år.

När Kim går i pension vid 65 års ålder har hon en slutlön på 59 110 kr i dagens penningvärde. Månadspensionen 29 710 kr motsvarar 50 procent av hennes slutlön.

Hade Kim i stället börjat jobba fem år tidigare, som 25-åring, skulle hennes pension varit 10 720 kr högre varje månad livet ut.

Eva Adolphson vill att det görs en allsidig utredning av inträdesåldern.

– En inträdesåldersutredning bör vara fokuserad på vad det beror på att unga vuxna börjar jobba allt senare och vad som kan göras åt saken och vad som blir konsekvensen av om inget händer.

Att inträdesåldern blivit allt högre i Sverige på relativt kort tid oroar, anser hon. Den ålder då 75 procent av en årskull förvärvsarbetar minst en timme i veckan under november månad höjdes från 21 år 1985 till 27 år vid millennieskiftet. År 2014 hade åldern höjts ytterligare, till 29 år.