Boreo Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu

2023-03-09 12:00:00

BOREO OYJ                        Pörssitiedote, Tilinpäätös ja toimintakertomus         9.3.2023 klo 13:00

Boreo Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu

Boreo Oyj:n tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 on julkaistu suomeksi ja englanniksi tänään 9.3.2023. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti.

Boreo Oyj on julkaissut tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona suomenkielisenä. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL block -merkeillä. Tilintarkastaja on antanut kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin ESEF-tilinpäätöksestä.

Edellä mainitut selvitykset ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.boreo.com.

Vantaalla, 9. päivänä maaliskuuta 2023

Boreo Oyj

Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.boreo.com

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen
+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160,4 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
                          


 

Liitteet


GlobeNewswire