Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot att priserna steg 0,4 procent i november, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång om 0,6 procent. Det skriver Danske Bank i en analys.

”Boprisindikatorn steg återigen i november, men som förväntat, i något lugnare takt. Omsättningen faller nu snabbt och i november var den klart under fjolårsnivån. Blickar vi framåt är det inte bolåneräntorna utan snarare takten i bostadsbyggandet och de skenande elpriserna som kan komma att få negativa återverkningar på bostadsmarknaden”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar.

Danske Bank konstaterar att antalet sålda bostadsrätter, efter rekordnivåer under pandemin, minskat de senaste månaderna för att i november vara tillbaka i linje med nivåerna 2016-2019. Detta ser de som ett tecken på en lugnare marknad.

Riksbanken signalerar nu visserligen att de ska börja höja räntan, men först 2024, vilket gör att låga räntor lär fortsätta att stötta bostadsmarknaden. Risker är i stället främst ett högt bostadsbyggande och höga elpriser.

”Bostadsbyggandet har tagit fart och är nu nära 2017-års toppnivåer, vilket blir viktigt att hålla koll på framöver. Skulle utbudet överstiga efterfrågan kan det komma att påverka bostadspriserna negativt. Dock ska man komma ihåg att det i regel tar åtminstone två år att färdigställa en ny bostad vilket betyder att detta mer är en fråga för framtiden. En risk i närtid att beakta är snarare uppgången av elpriserna, något som riskerar (om priserna består) att minska hushållens köpkraft rejält under kommande månade ”, skriver Danske Bank.