Bopriser SEB:s Boprisindikator är oförändrad jämfört med föregående månad och ligger kvar på 38. På regional nivå ligger Skåne fortsatt i topp. Samtliga regioner återfinns i ett spann mellan 30 och 48. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker ytterligare och ligger nu på  0,02 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån har ökat från förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser ökar med 1 enhet sedan förra månaden och ligger nu på 57 procent. Av de tillfrågade hushållen svarar 19 procent att de tror på minskade priser det kommande året. Det är en ökning med 1 enhet från föregående månad.

Andelen som tror på oförändrade priser har sjunkit från 20 till 16. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på samma nivå som i augusti, det vill säga 38.

Hushållens förväntingar på bopriserna är för närvarande en bra återspegling av hur marknadsutvecklingen faktiskt ser ut. En klar majoritet tror på stigande priser men vi är fortfarande ganska långt ifrån den glödheta situation vi hade för några år sedan. Dagens situation med små men relativt stadiga prisuppgångar, har därmed förutsättningar att hålla i sig ytterligare en period, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,02 procent. Hushållens tro på reporäntan fortsätter att falla och är nu på en lägre nivå jämfört med föregående månads 0,08 procent.

7 procent planerar binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med 3 procentenheter från förra månaden. Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörlig ränta på sina bostadslån ligger på 20 procent jämfört med föregående månads 23 procent. De som enbart har rörlig ränta ökar med en procentenhet och ligger på 25 procent jämfört med förra månaden medan de med fast ränta ökar med 1 procentenhet till 17 procent.

Störst ökning i Västra Götaland

Andelen som säger sig vilja binda räntan har ökat rejält från förra månaden. De flesta tror visserligen att räntan kommer att vara fortsatt låg men många har nog också noterat att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta idag är väldigt liten. Många ser då möjligheten att för en mycket liten kostnad försäkra sig om låga boendekostnader ett antal år framöver, säger Jens Magnusson.

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst ökning ser vi i Västa Götaland, där indikatorn ökade med 6 enheter från 37 till 43.

I  Stockholm ökade den med 3 enheter till 32. I Norrland minskade indikatorn med 8 enheter till 38, i Svealand utom Stockholm med 6 enheter till 30. Indikatorn minskade även i Skåne och i Östra Götaland med 4 enheter respektive 1 enhet till 48 respektive 42.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 augusti till 3 september.

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtaktier som levererar 2020Och fyra bolag att månadsspara i under tio år
Börsen
Surt avslut på veckan
Aktie
Arnhult köper drygt 8 procent av Sportamore
Räntan
Riksbanken: Går inte utesluta negativ ränta i framtidenIngves: Ingen brådska höja räntan
21/2
Trading Direkt: Om Powercell och coronavirus
Foto: Johan Nilsson/TT
Deklarationen
Flest fel vid reseavdrag och bostadsförsäljningStaten tappar 5,3 miljarder på skattefelen
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Placeringar
Coronaviruset driver upp guldpriset till sjuårshögstaSilver och palladium följer guldet uppåt
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Aktie
Kursen 159 kr i Storytels emission
Rapport
Boozt bättre på alla punkter
Foto: Alimak
Rapport
Sämre än väntat för Alimak
Asien
Blandat i Asien – men uppåt i Fastlandskina
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street efter ny coronaoro
Foto: istockphoto
Fonder
Rekordköp av techfonderKöpen sju gånger större än ifjol
Aktie
Tysk artikel fick Powercell att rasa
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Fjärde kvartalet: Fortsatt ökning av sålda bostäder
Sparande
SCB: Kraftigt minskande sparande
Rapport
Lundbergs höjer utdelningen
Spara
Nu stiger sparräntorna
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Train Alliance går som tåget i börsdebutenAktien steg 30 procent i inledningen
Placeringar
Två aktier att köpaOch två att vänta med
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Starkt resultat från Engelska skolan
Bopriser
SBAB: Bopriserna står stilla i två år
Foto: Shutterstock
Rapport
Sinch: Höjde bruttoresultatet med 42 procent