Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot att priserna steg 1,2 procent i december, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång om lika mycket. Det skriver Danske Bank i en analys.

”Bostadsrättspriserna i Stockholm under december steg återigen i en till synes oförminskad takt. Bostadspriserna i allmänhet torde fortsätta upp i lugnare takt under 2022 eftersom vi bedömer att Riksbanken håller styrräntan oförändrad. Även om pandemin lättar så kan efterfrågan på större bostäder bestå. Det främsta hotet i närtid är antagligen de stigande elpriserna och då i synnerhet för villor som av naturliga skäl har större uppvärmningskostnader än bostadsrätter”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar.

Danske Bank konstaterar att trenden under pandemin med villapriserna som draglok för hela bostadsmarknaden tycks avta och att lägenheter under hösten ökat mer i pris än villor.