SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg ytterligare till 40 i augusti jämfört med 24 i juli.

Av de tillfrågade tror 52 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 42 procent förra månaden, medan 12 procent tror på fallande priser, jämfört med 18 procent föregående månad.

Boprisindikatorn har nu nästan återhämtat sig till nivån före vårens stora nedgång.

”Den sjunkande smittspridningen tillsammans med hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig lågräntemiljö påverkar antagligen i en positiv riktning. Dessutom stärks ju bilden av data som trots coronakrisen visar på både hög omsättning och stabila priser på bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 3 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,41 procent, ned jämfört med 0,44 procent föregående månad.

 


Boprisindikatorn           aug    jul    jun
Boprisindikatorn 40 24 -23
Öka 52 42 20
Minska 12 18 43
Binda räntan 3 5 5
Reporäntan 1 år 0,41 0,44 0,44

Bild: Boprisindikatorn

image