Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 54 i januari jämfört med 50 i december.

Av de tillfrågade tror 61 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 59 procent förra månaden, medan 7 procent tror på fallande priser, jämfört med 9 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,42 procent, ned jämfört med 0,43 procent föregående månad.

 


Boprisindikatorn           Jan    Dec    Nov
Boprisindikatorn 54 50 55
- Öka 61 59 64
- Minska 7 9 9
Binda räntan 6 5 6
Reporäntan 1 år 0,42 0,43 0,40

Bild: Boprisindikatorn

image