Rapport E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat på 100 miljoner kr för det andra kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 130 miljoner enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.476 miljoner kr, mot väntade 1.495 miljoner. Det motsvarar en tillväxt på 20,2 procent (23 procent i lokal valuta).

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,8 procent, mot väntade 8,7 procent. Bruttomarginal uppgick till 39,8 procent, jämfört med 41,5 procent motsvarande kvartal året innan.

Boozt höjer sin prognos omsättningstillväxten helåret 2021 samtidigt som marginalprognosen upprepas. Det framgår också av delårsrapporten.

Boozt spår nu att nettoomsättningstillväxten 2021 blir mellan 27,5 och 32,5 procent, att jämföra med tidigare bedömning om en tillväxt på 25-30 procent. Den justerade rörelsemarginalen helåret 2021 väntas alltjämt landa på över 5,5 procent.

”Prioriterar tillväxt”

Boozt kommer under resten av 2021 och inom den närmsta framtiden prioritera tillväxt. Bolaget höjer sin prognos för omsättningstillväxten för helåret samtidigt som marginalprognosen upprepas. Det framgår också av bolagets halvårsrapport.

”Vi försöker dra lärdom av andra branscher och strävar efter en ökad volym för att uppnå skalfördelar och för att bibehålla vår konkurrenskraft och relevans”, skriver vd:n Hermann Haraldsson i rapporten.

Coronarestriktioner slår dock fortfarande hårt mot modeindustrin i stort, och särskilt i Norden där efterfrågan generellt sett var positiv jämfört med 2020.

”Uppdämd efterfrågan på mode”

”Det finns dock fortfarande en uppdämd efterfrågan på mode, särskilt i klädkategorier för speciella tillfällen. Enligt Stilindex minskade marknaden för mode i Sverige generellt sett med cirka 15 procent jämfört med 2019”, uppger han.

Tillväxten under de senaste 15 månaderna har överraskat Boozt positivt men har även inneburit utmaningar i vissa delar av verksamheten. Det justerade rörelseresultatet på 100 miljoner kr för det andra kvartalet var under Infronts analytikerkonsensus om 130 miljoner kr.

”Fullt kapacitetsutnyttjande”

”Kapaciteten på vårt hanteringscenter utnyttjas nu nästan fullt ut trots vår snabba expansion. Planeringen av investeringar och nya åtgärder för att hantera nuvarande och framtida tillväxt pågår, men på kort sikt upplever vi högre kostnader till följd av sämre kostnadseffektivitet per enhet till följd av kapacitetsbegränsningar i hanteringscentret”, uppger Boozt-chefen.

En utökning av kapaciteten med lådor och robotar pågår och för närvarande utvärderar bolaget möjligheten att ytterligare tidigarelägga planerade investeringar för att utöka lagerautomationskapaciteten – något som kan öka investeringar under 2021 med ytterligare 200 miljoner kronor.

”Externa varumärkespartners”

Boozt har under kvartalet expanderat i vertikalt led, med det förvärvade danska klädmärket Rosemunde, för att ge sig in på området egenägda varumärken.

”Den stora majoriteten av varorna vi erbjuder på Boozt.com och Booztlet.com kommer fortsatt att komma från externa varumärkespartner medan egenägda märken på längre sikt troligtvis kommer att utgöra 5-10 procent av det totala erbjudandet”, understryker Hermann Haraldsson.