Rapport Boozt rapporterar ett resultat i linje med vinstvarningen i juni. E-handlaren konstaterar samtidigt att det nu syns en avmattning i konsumtionen.

Boozt, som vinstvarnade i juni, redovisar ett justerat rörelseresultat på 80,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 74,0 miljoner enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

När Boozt vinstvarnade i början av juni spåddes ett justerat rörelseresultat i intervallet 70-80 miljoner kronor för kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.553 miljoner kronor, mot väntade 1.565 miljoner. Det motsvarar en tillväxt på 5,2 procent. I juni spådde Boozt en nettoomsättningstillväxt i det andra kvartalet på 5-8 procent.

Den justerade rörelsemarginalen blev 5,2 procent, mot väntade 4,7 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 41,3 procent, jämfört med 39,9 procent motsvarande kvartal året innan.

För helåret spår Boozt en nettoomsättningstillväxt på 10-15 procent och ett justerat rörelseresultat på 235-285 miljoner kronor. Det är i linje med vad som uppgavs i samband med vinstvarningen.

Avmattad konsumtion

Under det andra kvartalets fortskridande såg Boozt en avmattning i konsumtionen drivet av försvagat konsumentsentiment och stigande inflation. Dessa faktorer förväntas ha en dämpande effekt på konsumtionen för återstoden av 2022.

Det skriver Boozt i delårsrapporten.

E-handelsbolaget konstaterar att marknaden har varit betydligt mer volatil under andra kvartalet med hårdare konkurrens och marknadsaktivitet än vanligt, och med färre så kallade ”eyeballs”. Följaktligen har kundanskaffningskostnaden ökat på ett sätt som begränsar lönsam tillväxt.

Under det andra kvartalet hade Boozt en nettoomsättningstillväxt på 5,2 procent. Valuta hade en positiv inverkan med cirka 2 procentenheter. Tillväxten var 0,5 procent inom Boozt.com och 34,4 procent för Booztlet.com.

I början av juni lämnade Boozt en vinstvarning.