Boozt publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

2023-03-23 16:00:00

Boozt AB offentliggör helårsrapporten för räkenskapsåret 2022 (1 januari 2022 – 31 december 2022), inklusive bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

Höjdpunkter från årsredovisningen:

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 743 miljoner kronor med en nettoomsättningstillväxt om 16,0% (lokal valuta 12,1%). Nettoomsättningstillväxten uppgick till 13,6% i Boozt.com och till 29,4% i Booztlet.com.
 • Helårets nettoomsättning i Norden ökade med 16,5%, främst drivet av Sverige och Finland. Övriga Europa ökade med 10,0%.
 • Bruttovinsten ökade med 13,4% till 2 666,8 miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 39,5%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 285,6 miljoner kronor (342,5) och justerad rörelsemarginal uppgick till 4,2% (5,9).
 • Rekordhögt genomsnittligt ordervärde, som främst uppnåtts genom fler antal varor i varje order och en fortsatt omvandling av kunder till flerkategorikunder.
 • Säkerställde en sund och förbättrad lagernivå i slutet av året trots en lägre marknadstillväxt än väntat under 2022.
 • Boozt avslutar året 2022 med en stark kommersiell och finansiell position.

Höjdpunkter från hållbarhetsrapporten:

 • Helårets CO₂e-intensitet för alla marknader uppgick till 0,49 kg CO₂e per paket, medan vi tack vare vår lokala och optimerade leveranslösning samt fossilfria leveransalternativ kunde behålla ett lågt 0,29 kg CO₂e per paket för leveranser i de nordiska länderna.
 • Åtagande att ställa upp mål för kort- och långsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar enligt den vetenskapligt förankrade definitionen av klimatneutralitet som ställts upp av SBTi (Science Based Targets Initiative).
 • Inlämning av den utökade versionen av CDP:s (Carbon Disclosure Project) enkät om klimatförändringar.
 • Boozt fick betyget 25 (av 100) i 2022 års S & P Global Corporate Sustainability Assessment. Medelbetyget för detaljhandelsbranschen är 18.


Kommentar från medgrundare och vd, Hermann Haraldsson:
“Under 2022 fortsatte vi att investera i teknologi och logistik för att förbättra kundupplevelsen ytterligare och öka effektiviteten. Vi startade även fler samarbeten med varumärken, vilket har gjort att vi kan erbjuda kunderna ett ännu bredare sortiment. Alla våra långsiktiga affärsnyckeltal utvecklas positivt.

Boozt hade vid slutet av året en starkare ställning, både affärsmässigt och ekonomiskt, och vi är övertygade om att marknaden kommer att bjuda på stora möjligheter under 2023. Strategin är oförändrad och vårt fokus på att utveckla det nordiska varuhuset ytterligare förblir knivskarpt. “

Den fullständiga årsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport för 2022 hittas på https://www.booztgroup.com/

MFN