Rapport E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat på 24,3 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 25,6 miljoner enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Den justerade rörelsemarginalen blev 2,0 procent, mot väntade 0 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1.232 miljoner kr, mot väntade 1.280 miljoner.

Bruttomarginal uppgick till 40,4 procent, jämfört med 42,8 procent motsvarande kvartal året innan.

Boozt upprepar sin prognos för nettoomsättningstillväxten 2021 som väntas bli mellan 27,5 och 32,5 procent. Den justerade rörelsemarginalen helåret 2021 väntas landa på över 5,5 procent, vilket även det är en upprepning.

Inför rapporten räknade analytikerna i snitt med en omsättningstillväxt på 30,6 procent och en justerad rörelsemarginal på 5,8 procent helåret 2021.

Den uppdämda efterfrågan som Boozt förväntade sig efter att många restriktioner lättat i slutet av det tredje kvartalet har kommit senare än vad bolaget väntat sig.

”Men vi är fortsatt optimistiska att vi mot slutet av året successivt kommer att se de fulla effekterna av att samhället återöppnas”, skriver Boozt i sin delårsrapport.

Boozt uppger sig vara väl förberett med ”ett betryggande lager” för höst/vintersäsongen 2021.

”Ännu viktigare är att vi lyckats ta emot alla dessa varor med endast mindre förseningar. På grund av den tillfälliga kapacitetsbegränsningen har vår prioritering att leverera in produkterna påverkat övrig verksamhet på hanteringscentret. Men produkterna är på plats och vi är väl förberedda med en stark lagerposition och ser fram emot det kommande fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022”, skriver vd Hermann Haraldsson.

I det tredje kvartalet steg Boozts nettoomsättning med drygt 31 procent 1.232 miljoner kronor. Tillväxten för Boozt.com var 29,6 procent och för Booztlet.com blev den 39,2 procent.

”Det momentum som onlinehandeln fick under 2020, stärkt av coronapandemin, har fortsatt under 2021 med en hög strukturell tillväxt mot onlinehandel i Norden. Nettoomsättningstillväxten understöddes av en fortsatt hög investering i nya kunder, betydande åtgärder för att bygga upp lagret för att ha det mest relevanta kunderbjudandet, samt av förvärvet av Rosemunde”, skriver bolaget i sin rapport.

Under kvartalet sjönk Boozts bruttomarginal till 40,4 procent (42,8). Minskningen beror enligt bolaget främst på en högre andel kampanjinköp föregående år, vilket bidrog till en ökad bruttomarginal.