Boozt kommunicerar långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsambitioner

2023-03-28 08:00:00

I samband med kapitalmarknadsdagen den 28 mars 2023 meddelar koncernen nya långsiktiga mål för tillväxt och lönsamhet. I tillägg har företaget uppdaterat sin kapitalallokeringspolicy för att återspegla verksamhetens mognadsgrad.

Långsiktiga ambitioner:

  • Marknadsandel om cirka 10% av marknaden för mode- och livsstil i Norden
  • Lönsamhet: Justerad rörelsemarginal överstigande 10%

Sedan 2017 har Boozt framgångsrikt genererat en betydligt högre nettoomsättningstillväxt än den nordiska marknaden. Marknaden i Norden är fortsatt attraktiv och företaget förväntas med positionen som det ledande nordiska varuhuset fortsätta ta marknadsandelar.

Vid den tidpunkt då koncernens tillväxttakt ligger i linje med den generella tillväxten på marknaden för mode- och livsstil i Norden online, förväntar sig bolaget att affärsmodellen med industriledande kostnadseffektivitet per order, genererar dubbelsiffriga marginaler och starka kassaflöden.

Kapitalallokeringsprinciper:

  1. Återinvestering i långsiktigt aktieägarvärde genom lönsam organisk tillväxt
  2. Återbetalning av överskottskapital till aktieägare

Bolagets ambition är att återbetala kapital om 800 miljoner kronor från dubbelnoteringen på Nasdaq Köpenhamn under de kommande tre åren, förutsatt att marknaden är stabil eller utvecklas positivt.

Kapaciteten i koncernens hanteringscenter förväntas vara tillräcklig för att hantera en nettoomsättning om 10-11 miljarder kronor vilket innebär att bolaget endast förväntar mindre investeringar om cirka 150-200 miljoner årligen under kommande år.

För mer information, besök https://www.booztgroup.com/capital-markets-day.

MFN