Bostad Det har varit stor turbulens på bostadsmarknaden under det senaste året, med ökade annonstider, lugnare budgivning och klart fler prissänkningar. Trots det höll sig den genomsnittliga prisnivån över 2020 års nivå. Det skriver Booli i en summering av bostadsåret 2022, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Pandemiåren 2020 och 2021 var två ovanligt starka år på bostadsmarknaden, framför allt för hus, men under 2022 blev det mer av en återgång till hur marknaden såg ut före pandemin.

Året inleddes starkt med ett lägre utbud av bostäder, snabba försäljningar och många budgivare som budade upp priserna till höga nivåer. Under andra halvan av året vände trenden totalt.

”Det beror bland annat på att bostadsmarknaden påverkades av den stigande inflationen och ökade kostnader för el och räntor under hösten. Dessutom skapade oron i omvärlden en osäkerhet på marknaden och många köpare avvaktade ett bostadsköp”, skriver Booli.

Under hösten ökade utbudet eftersom fler bostäder lades ut till salu och en stor del av bostäderna inte blev sålda. Det tog även längre tid innan de såldes. Budgivningarna blev lugnare och hade färre budgivare.

Särskilt tydligt syntes det på villamarknaden, där en förklaring är att villor påverkas i högre grad av elpriserna.

Andelen prissänkta bostäder på marknaden nådde också rekordhöga nivåer under 2022. Trenden tog fart efter sommaren i takt med att antalet försäljningar rasade.

En av förklaringarna till höstens drastiska ökning av prissänkningar kan vara att fler säljare har bytt strategi. Tidigare kunde säljaren lägga ett lågt utgångspris som sedan budades upp. Under hösten minskade tron på en budgivning och säljaren lade i stället ett högre utgångspris.

”Det gjorde att budgivningarna inte gick upp på samma sätt som innan, och att fler säljare i stället fick sänka utgångspriset senare för att möta köparen. Det vi ser nu är mer av en förhandling av priset mellan säljare och köpare i stället för budgivning”, skriver Booli.

Totalt var 118.941 lägenheter till salu under året, 3 procent färre än 2021. En lägenhet var i genomsnitt till salu i 19 dagar, en uppgång med 5 dagar från 2021 men tillbaka på samma nivå som före pandemin.

Under hösten ökade andelen prissänkta lägenheter kraftigt, och i genomsnitt prissänktes 12,6 procent av lägenheterna, upp från 6 procent 2021. I snitt var prissänkningen 7,1 procent. Slutpriset kan dock vara högre, ibland kommer budgivningen i gång efter en prissänkning.

I genomsnitt gick budgivningarna för lägenheter upp med 5,8 procent mot utgångspriset, jämfört med snittet på 9,2 procent under 2021. 2,6 budgivare i snitt deltog per lägenhet, ned från 2,8 under 2021.

Kvadratmeterpriserna sjönk med 1,5 procent mot 2021, men med en ökning med 8 procent mot 2020.

Även för villor syntes ett tydligt skifte under försommaren, med övergång till ett kraftigt utbud under hösten.

Totalt var 70.870 hus till salu på Booli under året, vilket var en uppgång med 8 procent från 2021. Den genomsnittliga tiden till salu steg från 17 till 24 dagar.

I genomsnitt prissänktes 13,4 procent av villorna, rejält upp från 4,6 procent 2021. Den genomsnittliga sänkningen var 9,7 procent.

Budgivningarna för villor gick i snitt upp med 5,7 procent mot utgångspriset, ned från 12 procent under 2021. I snitt deltog 2,6 budgivare, ned från 3,1 under 2021.

Medelslutpriset landade på 3.900.000 kronor, en uppgång med 2,5 procent från 2021, och 22 procent upp från 2020.