Aktie Bonnier News tror att en hel del av Readlys ägare som hittills inte tackat ja till budet kommer att ändra sig under den förlängda acceptperioden. Det säger Anders Eriksson, vd för Bonnier News, till Nyhetsbyrån Direkt.

Bonnier News meddelade på torsdagsmorgonen att man fullföljer budet på 14,40 kronor per aktie på Readly och frångår acceptvillkoret på 90 procent. Bonnier News har fått ihop 65,8 procent och förlänger budperioden en sista gång till den 23 mars. Privata Affärer är en del av Bonnier News.

Nyhetsbyrån Direkt: Tror du ni kommer få in ytterligare aktier i någon större utsträckning under den förlängda acceptperioden?
”Det tror jag. Det är nya förutsättningar nu och det är kanske inte en optimal situation för någon. Jag tror att en hel del av de kvarstående ägarna kommer att göra en ny bedömning”, säger Anders Eriksson.

Bonnier News mål är fortfarande att nå upp till mer än 90 procent av aktierna i Readly. Bonnier anser att Readly mår bäst i en privat miljö och Anders Eriksson pekar på synergier, både i den nordiska verksamheten och genom att sälja den icke-nordiska delen till Cafeyn Group.

Sedan tidigare är det känt att har Bonnier News ingått avtal med Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn ska bli ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

Samtidigt, om budet inte går igenom, bedömer Bonnier News att man i rollen som majoritetsägare kan genomföra förändringar som är rätt för bolagets framtid.

Nyhetsbyrån Direkt: Bortsett från försäljningen av den icke-nordiska delen – vad är det för förändringar ni tänker på om Readly stannar kvar på börsen?
”Vi har ett antal hypoteser och tankar. Vi kommer att jobba på bolagsstyrningen, på verksamheten och att genomföra det som vi tror är den rätta vägen framåt för bolaget för att uppnå lite bättre skala både i Norden och utanför Norden”, säger Anders Eriksson.

I arbetet med att se över bolagsstyrningen ingår inte minst att se över styrelsens sammansättning. Vad gäller att se över Readlys ledning påminner Anders Eriksson om att det är en naturlig del av en styrelses arbete.

Bonnier News har tidigare sagt att budet inte ska höjas och nu är budskapet dessutom att acceptperioden inte ska förlängas mer än till den 23 mars. I börsvärlden finns historiska exempel på budgivare som efter att den sista acceptperioden löpt ut återkommit och genom ett nytt bud försökt få in resterande aktier.

Nyhetsbyrån Direkt: Ser du framför dig att ni kommer försöka få in resterande aktier med ett högre bud efter den 23 mars?
”Har vi fortfarande inte uppnått 90 procent efter den 23 mars så kommer vi arbeta för att genomföra våra planer i en noterad miljö. Det är vår plan, inte några nya bud”, säger Anders Eriksson.