Aktie Bonnier News meddelar att man höjer budet på Readly från 12 till 14:40 kronor kontant per aktie och att ytterligare förlänga acceptperioden till och med den 9 februari 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedbank Robur, Beryl Capital Management och Tredje AP-fonden, som tillsammans innehar totalt motsvarande cirka 21,5 procent av aktierna och rösterna i Readly, har ”på vissa villkor” åtagit sig att acceptera det reviderade budet.

Harry Klagsbrun, Samson Rock Capital samt Livförsäkringsbolaget Skandia, som tillsammans innehar totalt motsvarande cirka 10,4 procent av aktierna och rösterna i Readly, har uttryckt sitt stöd för det reviderade budet och har ”icke bindande uttryckt” avsikt att acceptera det nya budet.

”Totalt har cirka 31,9 procent antingen genom avtal åtagit sig att, eller genom uttalanden uttryckt sin avsikt att, acceptera det reviderade erbjudandet”, heter det.