Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen.

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen åtalas för i första hand grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation. Det meddelar Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Beslutet har fattats av chefsåklagare och förundersökningsledare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Enligt åtalet har den dåvarande vd:n vid upprepade tillfällen under 2018 och 2019 spridit vilseledande uppgifter med innebörden att banken inte hade eller haft problem med processerna för att förhindra penningtvätt i bankens verksamhet i Estland.

Brottet består enligt åklagaren i att Birgitte Bonnesen avsiktligen eller av grov oaktsamhet, bland allmänheten eller företagets intressenter, spridit vilseledande uppgifter om bankens åtgärder för att förhindra, upptäcka, förebygga och anmäla misstankar om penningtvätt i Swedbanks verksamhet i Estland.

Uppgifterna har varit ägnade att påverka bedömningen av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada, hävdar Thomas Langrot.

”Jag har valt att i första hand väcka åtal för grovt svindleri, men det finns ett andrahandsyrkande gällande grov marknadsmanipulation. Den viktigaste effekten är det stora kursfallet för Swedbankaktien efter avslöjandena”, säger Thomas Langrot.

Enligt förundersökningen fanns det en tydlig strategi från bland annat vd:n att problemen gällande processerna kring arbetet mot penningtvätt i den estniska verksamheten inte skulle komma ut till marknaden.

”Ett annat ord för detta är att det finns bevis för en mörkläggning”, säger Thomas Langrot.

Den före detta Swedbank-vd:n åtalas även för obehörigt röjande av insiderinformation. Det handlar om det i efterhand uppmärksammade mötet som hölls med representanter för de största aktieägarna.

”I egenskap av verkställande direktör och koncernchef för banken har den tilltalade avsiktligt röjt insiderinformation om innehållet ur ett kommande avsnitt av tv-programmet Uppdrag Granskning. Det misstänkta brottet skedde vid ett möte den 18 februari 2019 där representanter för de största aktieägarna i banken deltog”, säger Thomas Langrot.

När rättegången kommer att äga rum framgår inte.