BONG: RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 2 MLN KR 2 KV (-20) (R)

2021-07-15 13:19:26

(Bong rättar: det justerade resultatet i fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-31). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:15).

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (-20). Ansträngningarna för att sänka koncernens brytpunkt blir allt mer tydlig, skriver Bong i rapporten.

Även det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 miljoner kronor (-20).

Bong uppger vidare att bruttomarginalen har ökat under andra kvartalet, främst som ett resultat av en bättre produktmix.

Nettoomsättningen uppgick till 407 miljoner kronor (399), motsvarande en valutajusterad ökning med 9 procent som en följd av att andra kvartalet i fjol var starkt negativt påverkat av covid-19.Direkt-SE