BONG: RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 2 MLN KR 2 KV (-20)

2021-07-15 12:44:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett resultat efter skatt på -8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-31). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (-0:15).

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (-20). Ansträngningarna för att sänka koncernens brytpunkt blir allt mer tydlig, skriver Bong i rapporten.

Rörelseresultatet i andra kvartalet 2021 påverkades enbart marginellt negativt av omstruktureringskostnader (4 miljoner kronor) och påverkades inte av nedskrivning av goodwill (4 miljoner kronor), uppger bolaget.

Justerat rörelseresultat uppgick till 22 miljoner kronor (22).

Bong uppger vidare att bruttomarginalen har ökat under andra kvartalet, främst som ett resultat av en bättre produktmix.

Nettoomsättningen uppgick till 407 miljoner kronor (399), motsvarande en valutajusterad ökning med 9 procent som en följd av att andra kvartalet i fjol var starkt negativt påverkat av covid-19.Direkt-SE