BONG: RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 19 MLN KR 2 KV (2)

2022-07-18 12:01:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong redovisar ett rörelseresultat på 19 miljoner kronor (2) för det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet påverkades positivt av realisationsvinster om 7 miljoner kronor (0) hänförligt till försäljning av maskiner, uppger bolaget.

Resultatet efter skatt uppgick till 9 miljoner kronor (-8) och resultatet per aktie blev till 0:04 kronor (-0:04).

Nettoomsättningen uppgick till 517 miljoner kronor (407). Valutakursförändringar påverkade omsättningen positivt med 16 miljoner kronor (-17) jämfört med 2021, skriver Bong i rapporten.Direkt-SE