BONG: GENOMFÖR PRISHÖJNINGAR, E-HANDEL BIDRAR POSITIVT

2021-07-15 12:52:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget har under kvartalet genomfört prisökningarna på papper med anledning av de historiskt höga massapriser och den minskade tillgängligheten av produktionskapacitet, på grund av stängningar av pappersbruk.

Det konstaterar bolagets vd Kai Steigleder i delårsrapporten för det andra kvartalet.

Bongs vd upprepade att bolaget kommer fortsätta höja priserna även under det tredje kvartalet, vilket bolaget aviserade i ett pressmeddelande den 30 juni.

Försäljningen av lätta förpackningar steg med 19 procent i kvartalet, i jämförelse med samma period föregående år, drivet av ökad e-handel, enligt delårsrapporten.

"Den fortsatt mycket positiva utvecklingen under andra kvartalet var huvudsakligen relaterad till ökad försäljning av bubbelpåsar och vår nya produktportfölj e-green", uppgav vd:n i delårsrapporten.Direkt-SE