Bong förvärvar i Estland

Publicerad 2007-11-20 10:48

Bong Ljungdahl ska köpa en kuvertfabrik i Estland för 10 miljoner kronor. - Vi ser ingen jätteökning av omsättningen under 2006 av förvärvet, men varje miljon är viktig. Vi kommer in i 2006 med lägre kostnader och mer potential. Det säger Anders Da

Bongs omsättning beräknas öka med cirka 20 miljoner kronor per år genom förvärvet men Anders Davidsson vill inte kvantifiera vilken lönsamhet bolaget räknar med, förutom att det förväntas ha en positiv resultatpåverkan från och med andra halvåret 2006.

Kuvertmarknaden i Östeuropa och Ryssland är prioriterade för Bong Ljungdahl eftersom det är dessa marknader som växer snabbast just nu.

Genom förvärvet av kontorsvaruföretaget SMEAD:s kuvertillverkning i Kohila etablerar sig bolaget för första gången på den estländska marknaden.

– Det är första gången vi går in i Estland. Tidigare produktion har gjorts i Finland, men vi bedömde att det nu var en bättre lösning att starta i Estland, säger Anders Davidsson och tillägger att det är det enda kuvertföretaget som finns i landet.

Det förbättringsprogram som Bong lade fram i fjol fortgår löpande och Bong har redan varslat 100 anställda.

Bong befinner sig i en ny fas i förbättringsprogrammet, enligt Anders Davidsson, där bolaget nu fokuserar på att öka produktionen medan det fortsätter att jaga kostnader.

Företaget har ett mål om att nå en avkastning på sysselsatt kapital om minst 15 procent samt att tillväxt ska ske med en soliditet om lägst 30 procent. Soliditetsmålet nådde Bong för över ett år sedan.

Bong presenterar sin rapport den 13 februari.

(Nyhetsbyrån Direkt)