BONG: FORTSATT STABILISERADE LEVERANTÖRSKEDJOR 4 KV ENL VD

2023-02-09 13:55:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong såg fortsatt stabiliserande leverantörskedjor under det fjärde kvartalet, men var inte på den nivå gällande tillgänglighet och servicenivå som bolaget vant sig vid innan krisen började.

Det skriver vd Kai Steigleder i bokslutsrapporten.

"Efterfrågan på transport är fortfarande större än tillgången varpå transportkostnaderna är fortsatt höga", noterar vd:n vidare.

Bolaget såg en återhämtning för både lönsamheten samt marginalerna under perioden. Rörelseresultatet stärktes till 43 miljoner kronor (13) medan nettoresultatet steg till 22 miljoner kronor (5).

Den totala utvecklingen av Bongs försäljning av lätta förpackningar, under helåret 2022, var positiv med en total valutajusterad ökning om 14,2 procent jämfört med motsvarande period 2021. Produkterna som drev tillväxten mest var pappersbärkassar som ökade 44,9 procent – "främst genom våra mer högkvalitativa bärkassar som är riktade mer till detaljhandeln", uppger vd:n.

Bolagets E-green sortiment som är ämnat att ersätta förpackningar av plast inom e-handel ökade med 37,7 procent under 2022.

Bongs prisökningar på kuvert bidrog till den valutajusterade tillväxten på 15,9 procent under det nyligen gångna året. Volymerna under 2022 minskade i likhet med den långsiktiga marknadstrenden som ersätter tryckt information med digital information, heter det.

De ekonomiska utsikterna för det första kvartalet 2023 är fortfarande osäkra, skriver Kai Steigleder, och troligtvis även fram till sommaren.

"Mycket beror på utvecklingen av kriget i Ukraina. Tvåsiffrig inflation i kombination med brist på kvalificerad arbetskraft i de flesta europeiska länderna resulterar i stor press uppåt av lönerna", understryker Bong-chefen.Direkt-SE