BONG: BRA ÅTERHÄMTNING MARGINALER 3 KV ENL VD

2022-11-10 11:50:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong hade under det tredje kvartalet en bra återhämtning av marginalerna som resultat av bolagets ansträngningar att föra vidare kostnadsökningar till kunder.

Det skriver vd Kai Steigleder i rapporten.

Alla nya kontrakt som förhandlas fram för det fjärde kvartalet 2022 och för 2023 kommer att ha kortare giltighetstid jämfört med vad som var normalt tidigare.

"Detta kommer att göra det möjligt för oss att reagera snabbare när det gäller att justera vår prisstruktur i framtiden", framhåller Bong-chefen.

Råvarupriserna fortsatte att pressas uppåt även under tredje kvartalet. Försörjningskedjorna uppges nu fungera bättre igen men i det korta perspektivet är nivån på tillgänglighet och service fortfarande inte som bolaget var vana vid innan den nuvarande krisen började. Tillgången av transporter är fortfarande låg på grund av brist på lastbilschaufförer vilket ger högre transportkostnader, noterar Kai Steigleder.

Bongs förpackningsprodukter inom detaljhandeln gynnades av återöppningen av butiker efter pandemin och nya projekt, särskilt en lansering av en rad pappersbärkassar med högt mervärde. Presentpåsar för detaljhandeln ökade med +23,6 procent och pappersbärkassar med +63,6 procent under de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år.

När det kommer till kuvert såg Bong en "mycket stor" lageruppbyggnad hos distributörer och grossister under första och andra kvartalet i år, på grund av oro för brist på papperskuvert. Denna lagerbyggnad har kraftigt dämpat efterfrågan under det tredje kvartalet och kommer sannolikt även att ha en negativ effekt på kuvertmarknadsvolymen under hela det fjärde kvartalet, skriver Kai Steigleder.Direkt-SE