Bong AB: Rättelse av tidigare pressmeddelande, Delårsrapport Kvartal 2, 2021.

2021-07-15 15:32:40

I kvartalsrapporten som var bilagd pressmeddelandet som publicerades 12.30 CET 2021-07-15 var där felaktiga siffror för jämförelsestörande poster samt justerat rörelseresultat på sida 2. Detta har nu åtgärdats.

 

Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2021

April - juni 2021
 • Nettoomsättning ökade till 407 MSEK (399)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 18 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 2 MSEK (-20)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (-31)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,15)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -11 MSEK
Januari - juni 2021
 • Nettoomsättning minskade till 867 MSEK (917)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 56 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 24 MSEK (-14)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (-39)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,18)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 22 MSEK

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Juli 2021 kl. 12:30 CET

Cision