Bong AB: Delårsrapport kvartal 3, januari-september 2022

2022-11-10 11:35:00
Juli - september 2022
 • Nettoomsättning ökade till 527 MSEK (430)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 47 MSEK (25)
 • Rörelseresultatet ökade till 31 MSEK (9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (-3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,01)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 2 MSEK (-20).
Januari - september 2022
 • Nettoomsättning ökade till 1 564 MSEK (1 297)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 104 MSEK (80)
 • Rörelseresultatet ökade till 55 MSEK (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (-2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,01)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 7 MSEK (1).

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 11.35 CET.

Cision