Bong AB: Delårsrapport kvartal 2, januari-juni 2022

2022-07-18 11:55:00
April - Juni 2022
 • Nettoomsättning ökade till 517 MSEK (407)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 35 MSEK (18)
 • Rörelseresultatet ökade till 19 MSEK (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (-8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,04)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 11 MSEK (-11).
Januari - Juni 2022
 • Nettoomsättning ökade till 1 037 MSEK (867)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 57 MSEK (56)
 • Rörelseresultatet ökade till 25 MSEK (24)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 MSEK (0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,00)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 5 MSEK (22).

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 Juli 2022 kl. 11:55 CET

Cision