Bong AB: Delårsrapport kvartal 1, januari-mars 2022

2022-05-11 15:05:00
Januari - mars 2022
  • Nettoomsättning ökade till 520 MSEK (460)
  • Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 22 MSEK (38)
  • Rörelseresultatet minskade till 6 MSEK (22)
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (9)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,04)
  • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -6 MSEK (32). På grund av enorma råvaruprisökningar ökade lagernivåerna och hade därmed en negativ inverkan på vårt kassaflöde. Dessutom investerade vi i ytterligare kapacitet för lätta förpackningar.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl. 15.05 CET

Cision