Bong AB: Bong ökar priserna till marknaden

2021-06-30 11:24:20

Anledningen till dessa höjningar är att de flesta av Bongs råvaror som papper, fönsterfilm, bläck, lim, plast etc. har nyligen sett drastiska prishöjningar. De mest drastiska, och som kommer fortsätta under de kommande månaderna, är de stora prisökningarna på papper med anledning av historiskt höga massakostnader i kombination med en kraftig minskning av den tillgängliga produktionskapaciteten på grund av stängningar av pappersbruk. Bong måste därmed anpassa sig för att återspegla den nya situationen och därmed höja sina egna priser för kuvert och lätta förpackningar.

Ytterligare prishöjningar kan också ske i framtiden eftersom råvarupriserna kan fortsätta öka på grund av exempelvis lågt utbud och logistik.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap)

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Cision