Bong AB: Bokslutskommuniké kvartal 4, januari-december 2022

2023-02-09 13:40:00
Oktober - december 2022
 • Nettoomsättning ökade till 601 MSEK (507)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 60 MSEK (47)
 • Rörelseresultatet ökade till 43 MSEK (13)
 • Resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,03)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 66 MSEK (58)
Januari - december 2022
 • Nettoomsättning ökade till 2 165 MSEK (1 804)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 165 MSEK (128)
 • Rörelseresultatet ökade till 98 MSEK (46)
 • Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,02)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 72 MSEK (60)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 100 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB (publ). Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 13.40 CET.

Cision