BONESUPPORT: UTVECKLINGEN PÅ KORT SIKT SVÅRBEDÖMD PGA PANDEMIN

2021-05-06 08:27:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots pandemin ökade Bonesupports försäljning i första kvartalet med 3 procent jämfört med förra året, konstaterar medicinteknikbolagets vd Emil Billbäck i kvartalsrapporten.

Segmentet North America hade en försäljningsökning på 18 procent i kvartalet. Ett antal större kliniker hade färre operationer i kvartalet till följd av pandemin. Samtidigt har kundbasen i USA utökats, vilket kompenserat den temporära försäljningsnedgången hos ett antal etablerade kunder.

För segmentet Europe & Rest of the World minskade försäljningen med 11 procent. Perioden präglades av en markant inbromsning som en effekt av att pandemin tog ny fart med färre akuta och planerade operationer som följd.

"Under pandemin har vi sett en direkt korrelation mellan antalet ortopedioperationer och incidensen av covid-19 samt restriktioner kopplade till pandemin. Under första kvartalet drabbades många länder och regioner av en andra och tredje våg av pandemin vilket hämmade försäljningen. Icke-kritiska ortopediska operationer upphörde helt under början av kvartalet inom flera regioner, och vårdskulden för kirurgiska procedurer har ökat till rekordnivåer", skriver vd.

Några av bolagets nyöppnade marknader, som Australien, har påverkats i mindre grad av pandemin än i Europa och USA. Etableringen har gått över förväntan, enligt Bonesupport.

I avvaktan på att vaccineringen bidrar till en stabilisering och minskad smittspridning, med minskade restriktioner och normaliserade sjukvårdsprioriteringar, är utvecklingen på kort sikt svårbedömd, enligt Bonesupport. På längre sikt väntas pandemin ha en begränsad inverkan på det behov som finns för Bonesupports produkter, vare sig det rör akuta eller planerade operationer.

I februari meddelade det amerikanska läkemedelverket, FDA att Bonesupports De Novo-ansökan för Cerament G för beninfektion kräver ytterligare uppgifter och förtydliganden.

"Som tidigare meddelats, räknar vi med att skicka in kompletterande data till FDA i oktober och innan dess kommer vi att ha en tät interaktion med FDA för att säkerställa att datan möter deras krav. Om allt går som planerat räknar vi med ett De Novo-godkännande för indikationen beninfektion under första kvartalet 2022", skriver Emil Billbäck.Direkt-SE