BONESUPPORT: NETTORESULTAT -20,2 MLN KR 1 KV (EST -25,0)

2021-05-06 08:03:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar ett resultat efter skatt på -20,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Resultatet per aktie uppgick till -0:32 kronor.

Förväntningar enligt konsensus från Infront låg på ett resultat efter skatt på -25,0 miljoner kronor eller -0:39 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -19,7 miljoner kronor med ett väntat värde på -24,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 44,8 miljoner kronor. Här fanns förväntningar om en försäljning om 47,2 miljoner kronor.Direkt-SE