BONESUPPORT: ÅTERHÄMTNING ORTOPEDI USA GAV STARK FSG 4 KV ENL VD

2023-02-16 08:12:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonesupports försäljning steg med 68 procent under det fjärde kvartalet vilket främst berodde på en fortsatt återhämtning av ortopediska procedurer i USA, stark kundrekrytering och introduktionen av Cerament G i USA.

Det skriver vd Emil Billbäck i rapporten.

Den totala försäljningen blev 103 miljoner kronor under perioden, att jämföra med 61 miljoner för motsvarande period året innan.

"Kvartalets viktigaste händelse var lanseringen av CERAMENT G i USA. Bearbetningen av inköpsorganisationer (GPOs) för att addera CERAMENT G till befintliga kontrakt påbörjades under sommaren och i slutet av oktober behandlades den första patienten med CERAMENT G vid Sinai Hospital i Baltimore", skriver Emil Billbäck.

Återkopplingen från ortopeder och vårdpersonal är hittills positiv, enligt bolaget. Hanteringen av Cerament G, lokal antibiotikautsöndring samt övergång till enstegsprocedur ses som tydliga fördelar.

"Vi är mycket nöjda med kvartalets försäljning av CERAMENT G i USA om 14,5 miljoner kronor, men vill ännu inte dra några slutsatser kring penetrationstakten. Många av de läkare som varit tidiga med att använda produkten är opinionsledare vid större kliniker på exempelvis universitetssjukhus", uppger Bonesupport-chefen.

Under kvartalet har Bonesupport hållit diskussioner med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA angående den ansökan om en breddad indikation för Cerament G som bolaget avser att skicka in i början av tredje kvartalet i år.Direkt-SE