BONAVA: TAKTEN I KOSTNADSÖKNING HAR AVTAGIT ENL VD

2022-07-21 07:11:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonava noterar att takten i kostnadsökningarna har avtagit och ser till och med att kostnaderna på vissa material börjar sjunka efter den högsta uppgången.

Det skriver vd Peter Wallin i rapporten för det andra kvartalet.

Samtidigt har stigande räntor och högre kostnadsinflation påverkat såväl Bonavas produktion som privatpersoner.

"Kunderna är mer försiktiga än under årets början och försäljningarna tar längre tid. Samtidigt är takten i omvandlingen av reservationsavtal till bindande avtal fortsatt stabil. På kort sikt kommer försäljningsläget att bli svårare i och med att osäkerheten växer.

Bonava produktionsstartade 979 enheter under det andra kvartalet och står fast vid prognosen om att starta 4.200 bostäder under 2022.

"Men vi kommer inte att kompromissa med vår startdisciplin – rätt team på plats, rätt försäljningsgrad och kostnaderna under kontroll, vilket gäller för både starter till konsument och investerare", skriver Peter Wallin.

Försäljningsgraden i pågående produktion uppgick i slutet av kvartalet till 71 procent och Peter Wallin skriver att Bonava har mycket god översikt över sin framtida lönsamhet genom försäljningsvärdet på bostäder att överlämnas under de närmaste 18 månaderna med bindande avtal som uppgår till 21,3 miljarder kronor.

"De bostäder vi planerar att slutföra och lämna över under 2022 är i det närmaste slutsålda och kostnaderna har i hög utsträckning låsts in i bindande avtal. Vi har en förskjutning då en stor del av volymer och resultat redovisas under fjärde kvartalet. Baserat på uppskattade färdigställanden förväntar vi oss att affärsvolymen under tredje kvartalet blir lägre jämfört med föregående år", skriver Peter Wallin.Direkt-SE