BONAVA: RÖRELSERESULTATET BLEV 338 MLN KR 2 KV (EST 253)

2022-07-21 07:01:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev 338 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 253 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

Intäkterna uppgick till 3.755 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.594 miljoner.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 1.220 bostadsenheter, mot 1.043 stycken under det första kvartalet föregående år.

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 71 procent i pågående produktion (74 procent i slutet av föregående kvartal). Bonava sålde under kvartalet 769 bostäder och produktionsstartade 979 bostäder.Direkt-SE