Kraftig smäll för Bonava

Publicerad 2016-07-19 10:00

Rapport Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev 165 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 310 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Resultatet tyngdes av en förlust för en markförsäljning i Baltikum om 51 miljoner kr samt av engångsposter om 23 miljoner kr. I SME-prognosen hade analytiker räknat med engångsposter i snitt om 7,5 miljoner kr.

Intäkterna uppgick till 2 703 miljoner kr, jämfört med väntade 2 766 miljoner.

Bonava räknar med att Tyskland och Sverige fortsatt kommer att vara starka marknader.

Det skriver vd Joachim Hallengren i halvårsrapporten.

”Detta innebär inte nödvändigtvis fortsatt stigande priser på den svenska marknaden. I Tyskland ser vi fortsatta prisökningar, men generellt är det i långsam takt”, skriver han.

Han pekar på en generellt fortsatt god efterfrågan på bolagets marknader under det andra kvartalet, då inte minst i konsumentsegmenten i Sverige och Tyskland.

”Under kvartalet har det förekommit indikationer på att bostadspriserna planar ut i Sverige. Vilka konsekvenser det har på sikt är för tidigt att säga. För egen del skulle jag inte bli förvånad om priserna planar ut något”, skriver han.

Rörande den finländska marknaden framhåller han att det ännu inte syns någon tydlig vändning i den svaga ekonomin medan marknadsutvecklingen i S:t Petersburg fortfarande är ”relativt trög”.

I det andra kvartalet har Bonava fortsatt att sälja mark med förlust i Baltikum.

”Avyttringarna är ett led i vår förädling av portföljen så att resurserna i stället kan allokeras till våra tillväxtregioner i enlighet med vår strategi. I och med dessa avyttringar ligger grovstädningen av portföljen nu bakom oss”, skriver han även.