Rapport Bonava redovisar en förbättrad vinst och högre omsättning för det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal året innan. Bostadsutvecklaren lämnar samtidigt utdelningen oförändrad.

Bonavas rörelseresultat blev 899 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2018 (820), varav resultat från markförsäljning uppgick till 61 miljoner kronor (45).

Nettoomsättningen uppgick till 6.206 miljoner kronor (6.055).

Rörelsemarginalen uppgick till 14,5 procent (13,5).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 870 miljoner kronor(759), resultat efter skatt 762 miljoner kronor (650) och vinst per aktie 7:07 kronor (6:03).

En utdelning om 5:20 kronor per aktie föreslås för 2018, att jämföra med 5:20 kronor för 2017.

 

Starkt i Tyskland – avvaktande i Sverige

Bonava, en stor bostadsutvecklare i både Sverige och Tyskland samt även med viss verksamhet i länder som Finland, Danmark och Norge, redovisar en försäljningsgrad om 68 procent i pågående produktion.

Det framgår av bokslutet för 2018.

Vid utgången av september var försäljningsgraden 70 procent. Bolaget producerar såväl hyresprojekt för investerare som ägarbostäder avsedda för konsumenter.

Under 2018 gick Tyskland om Sverige som Bonavas största marknad.

”Den tyska bostadsmarknaden är stark och under kvartalet sålde vi fler bostäder samtidigt som vi ökade antalet starter med ungefär 40 procent jämfört med i fjol. Den tyska marknaden utgör nu 43 procent av våra 10.712 bostäder i produktion”, kommenterar vd Joachim Hallengren i rapporten.

Under det fjärde kvartalet såldes 2.769 bostäder (2.496), 3.368 enheter produktionsstartades (2.603) medan antalet färdigställda bostäder uppgick till 2.471 stycken (2.412).

För de 1.342 enheterna av svenska konsumentbostäder i pågående produktion redovisas en försäljningsgrad om 39 procent per årsskiftet (43% respektive 1.493 enheter den 30/9). Bolaget sålde 74 sådana svenska enheter under det fjärde kvartalet, efter 80 stycken i det tredje kvartalet och 87 stycken under det fjärde kvartalet 2017. I det gångna kvartalet startades produktion av 142 sådana bostäder (255).

”Bostadsmarknaden i Sverige är fortsatt avvaktande men trots det sålde vi fler bostäder i kvartalet jämfört med i fjol. Jag noterar att bostadspriserna under året i stort sett är oförändrade vilket skapar förhoppningar om att marknaden stabiliserats. Med detta sagt är det dock fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om framtiden”, skriver vd i rapporten.

I Tyskland var försäljningsgraden av bostäder till konsumenter 59 procent av de 2.932 enheterna i pågående produktion (66% av 2.452 enheter per den 30/9).

”Efterfrågan från investerare är god på våra marknader. Under kvartalet sålde vi 1.383 (1.160) bostäder till investerare, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med i fjol. Under kvartalet gjorde vi dessutom vår första investeraraffär i Baltikum”, heter det.

Vid årets utgång utgjorde antalet sålda bostäder till investerare 35 procent av Bonavas sålda bostäder. Bonavas mål är att investeraraffären över tid ska utgöra cirka 30 procent av bolagets totala försäljning.