Bonava Group: Nytt antal aktier och röster i Bonava AB efter omvandling

2022-06-30 15:00:00

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under juni månad har på aktieägares begäran sammanlagt 110 000 A-aktier omvandlats till sammanlagt 110000 B-aktier. Efter omvandlingarna fanns, per den 30 juni, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108435 822 registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 11194 982 A-aktier och 97240 840 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 209190660 baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604914

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 15.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Cision