Bonava Group: Bonavas delårsrapport andra kvartalet 2022:Fler resultatavräknade bostäder med högre marginaler

2022-07-21 07:00:00
Andra kvartalet, april - juni 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 755 (3 379) MSEK
 • Bruttomarginalen förbättrades till 15,2 (13,8) procent
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 338 (257)MSEK
 • Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 9,0 (7,6) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 303 (101)MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,01 (0,71) SEK
 • Soliditeten var 33,0 (31,4) procent
 • Antal byggrätter uppgick till 36700 (33800)
 • Antal sålda bostäder var 769 (1 246)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 979 (1341)
Sex månader, januari - juni 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 619 (5 224) MSEK
 • Bruttomarginalen förbättrades till 14,3 (13,5) procent
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 480 (282)MSEK
 • Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster uppgick till 7,2 (5,4) procent
 • Resultat före skatt uppgick till 409 (93)MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,73 (0,65) SEK
 • Soliditeten var 33,0 (31,4) procent
 • Antal byggrätter uppgick till 36700 (33800)
 • Antal sålda bostäder var 1 643 (2 365)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 389 (1859)

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

"Vårt mål att förbättra lönsamheten genom en stramare kostnadskontroll och en mer effektiv produktion, kombinerat med en tydligare och effektivare styrning av koncernen, börjar gradvis återspeglas i siffrorna. Vi levererade en ökad bruttomarginal om 15,2 (13,8)procent under kvartalet, och resultat före skatt ökade till 303MSEK (218MSEK före jämförelsestörande poster).

Det pågår en hel del aktivitet i hela organisationen för att säkerställa lönsamma starter och överlämningar. Vi redovisade närmare 1000 starter under andra kvartalet trots att vi fortfarande väntar på bygglov där vi i övrigt är startklara. Vår prognos om att starta 4200 bostäder kvarstår. Vi kan se tillbaka på en väldigt aktiv period de senaste 18 månaderna där vi har förbättrat oss inom många områden. Jag är verkligen stolt över hur organisationen tagit sig an de olika utmaningarna som varit."

Q2 presentation idag kl. 09.00

Rapporten presenteras av Peter Wallin, VD och koncernchef, och Lars Granlöf, Ekonomi-och Finansdirektör idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation och nås via denna länk: https://bonava.videosync.fi/2022-07-21-q2_2022 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbonava.videosync.fi%2F2022-07-21-q2_2022&data=05%7C01%7Canna.falck%40bonava.com%7C9a357f7e26964119ee0208da5d96d536%7Ccb0bb6f8f7864d739dfd5ff0cd9a4b03%7C0%7C0%7C637925199661382434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dXfibX9z9wMPSA1x1CDQdYfzzAiE09wEwgbTbFFrqFA%3D&reserved=0)

Presentationsmaterialet och en inspelad version av konferensen kommer att finnas tillgängliga på bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604914 

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056063

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl.07.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: www.bonava.com

Cision