Aktie Bonava har beslutat att skriva ned nettotillgångar av verksamheten i S:t Petersburg i det fjärde kvartalet till noll. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskrivning av nettotillgångar uppgår till 0,9 miljarder kronor beräknat med aktuella valutakurser vid utgången av december.

Bolaget skriver att den tilltänkta köparen av den ryska verksamheten, G-Group, inte har erhållit nödvändiga tillstånd från ryska myndigheter varför kontraktet har annullerats.

Försäljningsprocessen har återstartats men osäkerheten avseende både tid och belopp för en sådan försäljning gör att Bonava fattat beslutet om nedskrivning.

Åtgärden medför inga kassaflödeseffekter och Bonava uppfyller fortsatt sina lånevillkor, heter det.

Bonava publicerar helårsresultatet för 2022 den 2 februari.