Bostad Priset på nyproducerade bostadsrätter har vänt upp igen under pandemin och är nu nära de tidigare toppnivåerna från 2017. Det visar statistik från Hemnet.

”Vi har haft en nedåtgående trend för priset på nyproduktion sedan 2017, men just när pandemin kom vände priserna upp igen och de är nu uppe i samma nivåer som 2017. Sannolikt har trendbrottet också till stor del att göra just med pandemin, som ökat efterfrågan på bostäder”, säger Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet.

Bostadspriserna nådde en topp 2017, för att sedan sjunka. Priset på begagnade bostäder var efter ett tag uppe i nya rekordnivåer igen medan utgångspriserna för nyproduktion fortsatte att trenda lägre, mätt som ett 12 månaders glidande medelvärde. I början av 2020 syntes dock alltså ett trendbrott även här och priserna på nyproducerade bostäder är nu i stort sett tillbaka till toppnivån från 2017.

”Vi ser också i våra data att det finns ett stort intresse för nyproduktion, med höga säljvolymer. Sannolikt upplever byggbolagen att efterfrågan är stark och att de därför har möjlighet att höja sina priser”, säger Erik Holmberg.

Han tillägger att det, liksom för bostadsmarknaden i stort, nu finns en osäkerhet om vad som kommer att hända med nyproduktionsmarknaden när livet börjar återgå till det normala efter pandemin.

”I Stockholm har vi sett hur priset på nyproduktion planat ut på senare tid. Lite spekulativt kan man tänka sig att det finns en viss försiktighet hos byggbolagen om vad som kommer att hända med bostadsmarknaden och bostadspriserna när pandemin verkar gå mot sitt slut”, säger Erik Holmberg.

 

Bild: Pris nyproduktion och succession Sverige

 

image

 

Bild: Pris nyproduktion och succession Stockholm

 

image