Bostad De snabbt stigande bolåneräntorna gör att utsikterna för bostadsmarknaden globalt nu är den mest oroande sedan 2007-08, alltså just före finanskrisen. Det skriver Oxford Economics i en analys.

”Den pågående kraftiga uppgången i bolåneräntorna i utvecklade ekonomier hotar att putta vissa bostadsmarknader in i kraftiga nedgångar”, skriver de.

De konstaterar att bolåneräntorna nu stiger snabbt runtom i världens utvecklade ekonomier och att detta också satt avtryck i priserna, med djupare nedgångar på senare tid i bland annat Kanada och Nya Zeeland, samtidigt som priserna i USA just börjat vända ned. Kinas bostadsmarknad redan är i en djup nedgång och bostadsbyggandet har halverats det senaste året.

Andra faktorer oroar också, enligt Oxford Economics, bland annat att färre bolån nu beviljas på vissa marknader och att kreditvillkor stramas åt. En positiv faktor är dock att skuldsättningen är lägre nu än den var 2007 i stora länder som USA och Storbritannien, men samtidigt har skuldsättningen ökat betydligt i bland annat Sverige, Norge och Kanada.

”Sammantaget är detta de mest oroande utsikterna för bostadsmarknaden sedan 2007-2008, med marknader som står mellan utsikter för blygsamma nedgångar och mycket brantare sådana”, skriver Oxford Economics.

Avgörande framåt för vilket scenario som ska spela ut blir enligt dem hur stor en eventuell uppgång i arbetslösheten blir och graden av exponering för rörliga bolåneräntor eller för fasta räntor som tecknas om på mycket högre nivåer.

Oxford Economics konstaterar samtidigt att riskerna för större nedgångar varierar avsevärt mellan olika ekonomier. De mest sårbara marknaderna är Kanada, Nya Zeeland, Nederländerna och Australien.

”På dessa marknader har prisökningarna sedan 2019 varit stora, värderingarna är höga, skuldnivåerna är höga och många har rörlig ränta”, skriver de.

Samtidigt ser det bättre ut i bland annat Japan, Italien och Frankrike.