Taragruvan i Irland.

Aktie Produktionen i Taragruvan i Irland, som ägs av gruv-och smältbolaget Boliden sedan 2004, har stoppats till följd av förhöjda vatteninflöden till gruvan. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Det utökade vatteninflödet härrör från pilotborrning av ett ventilationsschakt och innebär att produktion under jord ej bedöms möjlig, heter det.

Ett stort antal insatser är inledda med syfte att dels stoppa vatteninflödet, dels säkerställa produktionskritisk utrustning.

Det är i nuläget oklart hur länge gruvan kommer att stå stilla.

Tara beskrivs av Boliden som Europas största zinkgruva. Årligen bryts cirka 2,6 miljoner ton malm för produktion av zink- och blykoncentrat.