Rapport Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 1.369 miljoner kr för det första kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 1.401 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av sexton analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 1.504 miljoner kr. Marknadens snittförväntningar låg här på 1.581 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till -69 miljoner kr. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på -99,7 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 13.210 miljoner kr för perioden. Här låg snittprognosen på 12.830 miljoner kr.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.