Aktie Efter branden i Bolidens gruva Kevitsa väntas den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområdet Gruvor bli cirka 200 miljoner kronor fördelat på det andra och tredje kvartalet i år.

Affärsområdet Smältverk kommer inte att påverkas.

Produktionen i anrikningsverket Kevitsa har startats upp igen efter den brand som uppstod i slutet av maj. Mobila krossningsverk har satts upp och produktionen ligger på knappt 90 procent av normal kapacitet.

Skadorna på den tunga utrustningen, så som kross och lamellmatare, är begränsad medan omfattande skador setts på el- och ventilationssystem.

Diskussioner med försäkringsbolag är inledda.

Orsaken till branden är ännu inte fastlagd, framgår det vidare.