Rapport Gruv- och smältverksbolaget Boliden redovisar ett resultat och en försäljning som var klart lägre än vad analytikerna förväntat sig. 

Bolidens resultat före skatt blev 2.244 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 2.780 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.419 miljoner kronor. Förväntningarna låg här på 2.883 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till -114 miljoner kronor. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på -44 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 15.906 miljoner kronor för perioden. Här låg snittprognosen på 17.106 miljoner kronor.

Investeringar på 10 miljarder nästa år

Boliden bedömer att de totala investeringarna för 2022 kommer uppgå till 10 miljarder kronor, varav expansionsinvesteringen i Odda utgör 2,5 miljarder kronor.

Det skriver bolaget i niomånadersrapporten.

Underhållsinvesteringarna bedöms uppgå till 4,5 miljarder kronor 2021 och 5 miljarder kronor 2022.

I sin helhet för 2021 väntas investeringarna uppgå till närmare 7 miljarder kronor.