Bolån Bolånejätten SBAB höjer listräntorna för bolån på samtliga bindningstider med 0,30–0,45 procentenheter. Förändringarna träder i kraft idag torsdag 22 september.

”Både de korta och långa marknadsräntorna har under en tid stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat. Mot bakgrund av detta höjer SBAB idag listräntorna för bolån på samtliga bindningstider”, skriver banken i ett pressmeddelande.

Tabell: SBAB:s listräntor för bolån

Bindningstid Förändring (procentenheter) Ny listränta (%)
3 månader 0,30 3,17
1 år 0,45 4,17
2 år         0,40 4,46
3 år 0,35 4,43
4 år 0,40 4,40
5 år                  0,40 4,36
7 år 0,40 4,36
10 år 0,40 4,36