Bolån Flera stora bolåneaktörer höjer sina listräntor efter Riksbankens aggressiva räntebesked tidigare under veckan. Swedbank står för den största höjningen – storbanken skruvar upp sin rörliga listränta med 75 punkter. 

På tisdagen valde den svenska centralbanken Riksbanken att höja styrräntan med en hel procentenhet till 1,75 procent. Efter Riksbankens aggressiva räntebesked höjer även flera stora aktörer på den svenska bolånemarknaden sina listräntor. 

På fredagen meddelade Swedbank bland annat att storbanken höjer den rörliga listräntan med 75 punkter till 4,34 procent. En annan svensk storbank, SEB, höjer i sin tur den rörliga listräntan med 0,25 procentenheter till 3,84 procent.

Även Hypoteket har skruvat upp sina listräntor. På fredagen höjer bolåneaktören den rörliga tremånadersräntan med 35 punkter till 2,90 procent. 

Under torsdagen höjde statliga SBAB sina listräntor på samtliga bindningstider mellan 0,30 till 0,45 procentenheter. Den rörliga listräntan höjdes med 30 punkter till 3,17 procent. 

”Både de korta och långa marknadsräntorna har under en tid stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat. Mot bakgrund av detta höjer SBAB idag listräntorna för bolån på samtliga bindningstider”, uppgav den statliga bolånebanken i ett pressmeddelande.